Vrouw denkt na

Nicotine en stoppen met roken

Feiten en mythes

Is nicotine schadelijk? Kom ik bij als ik stop met roken? Kan ik verslaafd worden aan nicotinevervangers? Rond de thema's nicotine, stoppen met roken en therapie met nicotinevervangers heerst veel onzekerheid. Omdat het stoppen zelf al moeilijk genoeg is, vertellen wij je liever de feiten.

Mythe: Bij roken is het de nicotine die verantwoordelijk is voor de schadelijke gevolgen voor de gezondheid
Mythe: Nicotine is verantwoordelijk voor de gele verkleuring van vingers en tanden
Mythe: Nicotine is verslavend
Mythe: Nicotinevervangers zijn duurder dan sigaretten
Mythe: Roken helpt bij de stressregulatie
Mythe: Als je wilt stoppen met roken, is het willen van doorslaggevend belang
Mythe: De nicotinevervangende therapie is minder veilig dan roken
Mythe: De nicotinevervangende therapie vervangt de ene verslaving door de andere
Mythe: De nicotinevervangende therapie leidt tot gewichtstoename

Mythe: Bij roken is het de nicotine die verantwoordelijk is voor de schadelijke gevolgen voor de gezondheid

Fout! De belangrijkste nevenwerking van nicotine in tabaksproducten is de afhankelijkheid, die door het gebruik van tabak wordt onderhouden. Gezien de meeste rokers verslaafd zijn aan nicotine, blijven ze zichzelf blootstellen aan de giftige stoffen in sigaretten. Het zijn de andere chemische stoffen die in de sigaretten zitten, en niet de nicotine, die verantwoordelijk zijn voor de meeste neveneffecten van roken.

Mythe: Nicotine is verantwoordelijk voor de gele verkleuring van vingers en tanden

Fout! Het is niet de nicotine, maar de teer in de sigaretten die de lelijke geelbruine verkleuring van vingers en tanden veroorzaakt.

Mythe: nicotine is verslavend

Juist! Het is de nicotine waaraan een roker bijzonder snel verslaafd raakt. Het lichaam van een roker went aan een constante nicotinespiegel in het bloed of aan de toevoer van nicotine op bepaalde tijdstippen. Als er geen sigaretten meer worden gerookt, slaat het lichaam alarm in de vorm van ontwenningsverschijnselen. Daarom is nicotine verantwoordelijk voor de aanwezige drang naar roken, en die drang is de reden waarom veel rokers zich steeds weer blootstellen aan de giftige stoffen in de sigarettenrook. 

Mythe: nicotinevervangers zijn duurder dan sigaretten

Fout! Veel rokers weten helemaal niet hoeveel geld ze aan sigaretten uitgeven. Als ze eens de kosten voor een week of een maand zouden optellen, zouden ze grote ogen opzetten. Nicotinevervangers kosten inderdaad wel wat, maar het doel van de therapie met nicotinevervangers is de stapsgewijze vermindering van de nicotine. De kosten zijn dus voor de korte termijn – op lange termijn bespaar je net geld. Hoeveel dat kan worden, ontdek je met onze sigarettenrekenmachine.

Mythe: roken helpt bij de stressregulatie

Fout! Het tegendeel is net waar: roken verhoogt de innerlijke spanning, omdat het de hartfrequentie verhoogt. Roken veroorzaakt dus stress, terwijl het verondersteld wordt die te doen dalen. Meer over dit onderwerp lees je onder Stoppen met roken: voordelen.

Mythe: als je wilt stoppen met roken is de wilskracht van doorslaggevend belang

Gedeeltelijk correct. Motivatie is belangrijk als je wilt stoppen. Maar: het voornemen alleen is eerder zelden de sleutel tot succes. Zonder hulpmiddelen de sigaret definitief opzijleggen lukt gemiddeld in slechts 3-5 procent van de gevallen al vanaf de eerste keer. Het is intussen bekend, dat mensen die roken op twee manieren verslaafd zijn. Naast het psychische aspect is het de fysieke nicotineverslaving en de nicotineontwenning die hieruit voortvloeit, die stoppen met roken zo moeilijk maakt. Lees meer over de moeilijkheden bij het stoppen met roken.

Mythe: De nicotinevervangende therapie is minder veilig dan roken

Fout! De voordelen van de nicotinevervangende therapie die wordt gebruikt om te stoppen met roken, wegen ruimschoots op tegen de risico's van roken. De nicotine die in de nicotinevervangende therapie zit, wordt vervaardigd door middel van farmaceutische methodes die aan regels onderworpen zijn. Vergeleken met de nicotinevervangende therapie bevatten sigaretten meer dan 7000 andere chemische stoffen. Het zijn die stoffen, en niet de nicotine, die verantwoordelijk zijn voor de meeste schadelijke effecten.

Mythe: De nicotinevervangende therapie vervangt de ene verslaving door de andere

Fout! Er zijn zeer weinig gevallen bekend van misbruik van nicotinevervangende therapie vergeleken met tabaksproducten. De kans op misbruik (d.w.z. een gebruik om andere redenen dan stoppen met roken) of verslaving aan geneesmiddelen op basis van nicotine, is klein.

Mythe: De nicotinevervangende therapie leidt tot gewichtstoename

Fout! Sigaretten bevatten nicotine, een opwekkende stof. De meeste rokers worden een beetje dikker wanneer ze stoppen met roken. Bij de nicotinevervangende therapie komt nicotine vrij en het is gebleken dat nicotinevervangende geneesmiddelen kunnen helpen de gewichtstoename te beheersen bij mensen die proberen te stoppen met roken.